çalışkan için Türkçe-Almanca çeviriler:

fleißig · arbeitsam · aktiv · emsig · diğer çevirileri

çalışkan fleißig

Çalışkan, zeki, sıcak kanlı, yardımsever, seksi ve düşünceli.

Aktiv, fleißig, intelligent, warmherzig fürsorglich, sexy und nachdenklich"?

Ve bir beyaz erkeğe göre çok çalışkan.

Und für einen weißen Mann wirklich fleißig.

Bu ucube dediklerin, özverili ve çalışkan insanlar.

Diese Missgeburten sind engagierte und fleißige Leute.

çalışkan arbeitsam

Bizden daha dürüst ve çalışkan kişi bulamazsınız. Değil mi Bay Tuttle?

Niemand ist ehrlicher und arbeitsamer, als wir nicht wahr, Mr. Tuttle?

Alsaslılar gibi çalışkan oluyorlar.

Tüchtige Mädchen! Die sind arbeitsam.

çalışkan aktiv

Çalışkan, zeki, sıcak kanlı, yardımsever, seksi ve düşünceli.

Aktiv, fleißig, intelligent, warmherzig fürsorglich, sexy und nachdenklich"?

çalışkan emsig

İki çalışkan, Tanrı'dan korkan adam.

Zwei emsige, gottesfürchtige Männer.