çapraz için Türkçe-Almanca çeviriler:

Diagonal · Kreuz · quer · diğer çevirileri

çapraz Diagonal

Aortaya uzunca bir çapraz anostomoz yapmamız gerek.

Die Aoarta braucht eine lange, diagonale Anastomose.

Evet, biliyorum. Çapraz keseceğim. Evet.

Ja, ich weiß, diagonal geschnitten.

İdiogram üzerindeki çapraz vurgulara bak.

Hier. Diagonale Betonungsstriche auf den Ideogrammen.

çapraz Kreuz

Bu, Zodyak çaprazı. İnsanlık tarihinin en eski kavramsal işaretlerinden biri.

Dies ist das Kreuz des Zodiakus, eines der ältesten konzeptionellen Bilder der Menschengeschichte.

Çapraz ve tekrar çapraz.

Kreuz und nochmal Kreuz.

Dora, çapraz dokunuş, adım dokunuşu değil.

Dora, es ist kreuzen-Stop, nicht Schritt-Stop.

çapraz quer

Evet. Bir dakika, çapraz sorgulama yapıyorum.

Moment, ich mache eine Quer-referenzierung.