çare için Türkçe-Almanca çeviriler:

Lösung · Heilung · Heilmittel · Auswege, Ausweg · Mittel · diğer çevirileri

çare Lösung

Merak etmeyin, o bir çare bulur.

Keine Sorge, er wird eine Lösung finden.

Buna bir çare bulacağız Skye.

Wir finden eine Lösung, Skye.

O zamana kadar, bir çare bulmanız gerekiyor.

Bis dahin müssen Sie eine Lösung finden.

çare Heilung

YAZMA GÜÇLÜĞÜNE ÇARE BULUNDU

DYSLEXIE FÜR HEILUNG GEFUNDEN

Bir mucize değil. Çare yok, serum yok, panzehiri yok.

Es gibt kein Wunder, keine Heilung, kein Serum, kein Gegenmittel.

Hiç çare yok, gerçekten.

Es gibt keine Heilung.

çare Heilmittel

Bir çare buluruz!

Ein Heilmittel finden!

Bitkisel çareler ve alternatif diyetler de var.

Es gibt pflanzliche Heilmittel und veschiedene Diäten.

çare Auswege, Ausweg

Teorik olarak evet fakat en son çare olarak kullanılmalı.

Theoretisch ja, aber es ist der letzte Ausweg.

çare Mittel

Beyin biyopsisi yapabilirsin ama sadece son çare olarak.

Sie können eine Hirnbiopsie durchführen, aber nur als letztes Mittel.