çarpışma için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kollision · kampf · Absturz · Aufprall · diğer çevirileri

çarpışma Kollision

Çarpışma için hazır olun.

Bereitmachen für eine Kollision.

İnsan ırkı ve teknoloji arasındaki kaçınılmaz bir çarpışma.

Eine unvermeidliche Kollision zwischen Mensch und Technologie.

Çarpışma zamanı nedir?

Zeitpunkt der Kollision?

çarpışma kampf

Bu adil bir çarpışma değildi, April.

Es war kein fairer Kampf, April.

çarpışma Absturz

Ailen çarpışmadan sağ kurtuldu.

Familie hat Absturz überlebt.

çarpışma Aufprall

Korna sesi, kayma, çarpışma.

Hupe, Vollbremsung und Aufprall.