çatal için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gabeln, Gabel · Bestecke, Besteck · diğer çevirileri

çatal Gabeln, Gabel

Ben bir çatal istiyorum.

Ich brauche eine Gabel.

Ama çatal almayı unuttun.

Aber Sie vergaßen eine Gabel.

BIÇAKLAR YERİNE ÇATALLAR

Gabel statt Skalpell

çatal Bestecke, Besteck

Gümüş çatal bıçak takımı İspanya'dan porselenler İngiltere'den, el işi örtüler

Sterling Besteck aus Spanien, feines Porzellan aus England, handgewebte Textilien aus

Çatal bıçağı unuttun mu?

Du hast das Besteck vergessen.

Çatal ile dene.

Mit Besteck, bitte.