çavuş için Türkçe-Almanca çeviriler:

sergeant · Feldwebel · unteroffizier · diğer çevirileri

çavuş sergeant

Dedektif Çavuş Bruce Robertson yakında Dedektif Komiser Bruce Robertson olacak.

Detective Sergeant Bruce Robertson. Und bald Detective Inspector Robertson.

İki gün içerisinde kendisi Dedektif Çavuş Batista olacak.

In zwei Tagen wird er Detective Sergeant Batista sein.

Dr. Watson, Çavuş Sally Donovan.

Dr Watson, Sergeant Sally Donovan.

çavuş Feldwebel

Çavuş Kruger'ın durumu nasıl?

Wie ist Feldwebel Krugers Zustand?

Çavuş Becker, senden başlıca bir saldırıya geçmenizi istemiyorum.

Feldwebel Becker, Sie sollen keine GroBoffensive starten.

Komutanım, Çavuş Kovic sizi görmek istiyor.

Feldwebel Kovic will Sie sprechen, Sir.

çavuş unteroffizier

Mulhall, inzibat çavuşu seni hemen görmek istiyor.

Mulhall, der Unteroffizier möchte dich auf der Stelle sehen.