çeşit için Türkçe-Almanca çeviriler:

Arten, Art · Sorten, Sorte · Muster · Variation · verschieden · Schlag · diğer çevirileri

çeşit Arten, Art

Belki bir çeşit cezalandırma aygıtıdır. Kardasya hükümetinden veda hediyesi.

Vielleicht ist es eine Art Strafvorrichtung, ein Abschiedsgeschenk der cardassianischen Regierung.

O bir çeşit cadı!

Sie ist eine Art Hexe.

Onun için bir çeşit terapi gibi.

Ist eine Art Therapie für sie.

çeşit Sorten, Sorte

Pnömokok, streptokok, stafilokok ve diğer çeşitli koklar.

Pneumokokkenus, Streptokokken, Staphylokokken und andere Sorten Kokken.

Rusya'da sadece iki çeşit insan vardır.

In Russland gibt es zwei Sorten Menschen:

Dört çeşit palyaço vardır:

Es gibt vier Sorten Clowns:

çeşit Muster

Bu sinaptik kalıplar bir çeşit nöro-ağ olabilir.

Diese synaptischen Muster könnten eine Art neurales Netz sein.

Ne çeşit bir şey giyiyordu?

Was für Muster hat er getragen?

çeşit Variation

Çok çeşitli damak zevkleri, her zamanki gibi.

Eine Variation kulinarischer Höhepunkte, wie immer.

çeşit verschieden

Ama kabiliyet çeşitli şekillerde olabilir.

Aber Talent äußert sich verschieden.

çeşit Schlag

Bir çeşit elektrik çarpması oldu.

Eine Art elektrischer Schlag.