çekim için Türkçe-Almanca çeviriler:

fotografieren · Aufnahme · Nahaufnahme · Fotoshooting · großaufnahme · Anziehung · Gravitation · Zug · Shooting · diğer çevirileri

çekim fotografieren

Ama önce, resminizi çekmek istiyorum.

Aber zuerst möchte ich euch fotografieren.

Fotoğraf çekmek istiyorum.

Ich will fotografieren.

Koç Markov, siz ve Gregory Valdikoff'un birlikte bir resmini çekebilir miyiz?

Trainer Markow, können wir Sie mit Gregory Valdikoff fotografieren?

çekim Aufnahme

Biraz "tuhaf" bir çekim olacak

Eine etwas "seltsame" Aufnahme

Dört kamera, dört mükemmel çekim.

Vier Kameras, vier gute Aufnahmen.

Burada evlerinin Google Earth'ten çekilmiş bir resmi var.

Hier ist eine Google Earth-Aufnahme seines Hauses.

çekim Nahaufnahme

Tamam Bay DeMille, yakın çekim için hazırım.

Gut, Mr DeMille, ich bin bereit für meine Nahaufnahme.

Daniel Craig'in elleri"artı" yakın çekim".

Daniel Craigs Hände"und" Nahaufnahme" gesucht.

Burayı yakın çekim için hazırlayalım.

Vorbereiten für die Nahaufnahme!

çekim Fotoshooting

Harry, Atlanta'nın Marakeş'e açılımı için bir fotoğraf çekimi üzerine çalışıyordu

Harry arbeitete dort bei einem Fotoshooting für die Verteilung von Atlantas Marrakesch.

Fotoğraf çekimi iyi gitti değil mi?

Ich fand, das Fotoshooting lief gut.

Fotoğraf çekimi güzel gitti mi?

Also, ist das Fotoshooting gut gelaufen?

çekim großaufnahme

Yakın çekime hazır mısın?

Bereit für Ihre Großaufnahme?

Yakın çekime hazır mısın, Joey?

Bereit für die Großaufnahme, Joey?

Yakın çekime hazır mısınız?

Na, bereit für die Großaufnahme?

çekim Anziehung

Çekim, tutku, üstesinden gelinen zorluklar.

Anziehung, Leidenschaft, besiegte Versuche.

Bu içerikteki cinsel çekim programımın bir parçası değil.

Sexuelle Anziehung ist nicht Teil meines Programms.

çekim Gravitation

Manheim'in çekim ve zaman deneyleri de basit ve kontrol edilemiyordu.

Und Manheims Experimente mit Gravitation und Zeit waren nicht kontrollierbar.

Sıcaklık, yer çekimi, atmosfer bileşimi, barometrik basınç,

Temperatur, Gravitation, Zusammensetzung der Atmosphäre, Luftdruck

çekim Zug

Bir fırt çek.

Nimm ein Zug.

Al, çek bir fırt.

Hier, nimm einen Zug.

çekim Shooting

Merhaba, ben Oak Jin-gon fotoğraf çekimi için yurt dışındayım.

Hi! Hier ist Oak Jin-Gon. Ich bin auf einem Foto-Shooting.

Peki ya fotoğraf çekimi?

Was ist mit dem Foto-Shooting?