çekin için Türkçe-Almanca çeviriler:

ziehen · nehmen · hochziehen · diğer çevirileri

çekin ziehen

Lütfen beni yukarı çek.

Bitte ziehen Sie mich hoch.

Yukarı çekin bizi.

Zieht uns hoch.

Onun yeteneği beni çekiyor.

Ihr Talent zieht mich an.

çekin nehmen

Bir sandalye çekin o zaman.

Dann nehmen Sie sich einen Stuhl.

Çek o pis ellerini.

Nimm deine Pfoten weg.

Al, çek bir fırt.

Hier, nimm einen Zug.

çekin hochziehen

Bizi yukarı çekebilir misin?

Kannst du uns hochziehen?