çekirdek için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kerne, Kern · diğer çevirileri

çekirdek Kerne, Kern

Ama çekirdeği büyük.

Aber große Kerne.

Bu hayvanlar çekirdeğin alt-sonik frekansına doğru yönlenecekler.

Die Tiere werden von der Ultraschallfrequenz des Kerns angezogen.

Zamansal çekirdek sabit.

Temporaler Kern stabil.