çekme için Türkçe-Almanca çeviriler:

ziehen · aufnehmen · Rückzug · Aufnahme · Zug · schleppen · diğer çevirileri

çekme ziehen

Lütfen beni yukarı çek.

Bitte ziehen Sie mich hoch.

Yukarı çekin bizi.

Zieht uns hoch.

Onun yeteneği beni çekiyor.

Ihr Talent zieht mich an.

çekme aufnehmen

Aile fotoğrafı çektirmek istiyorum.

Ich möchte ein Familienportrait aufnehmen.

Bu şehir beni kendine çekti.

Diese Stadt hat mich aufgenommen.

Bu, Cuma günü çekildi. Bilyarsk'taki gizli kompleks.

Das wurde Freitag aufgenommen, der geheime Komplex bei Bilyarsk.

çekme Rückzug

Geri çekilin, açılın, açılın.

Rückzug. Rückzug, Rückzug, Rückzug!

Geri çekilmek için bir saatiniz var.

Sie haben eine Stunde für den Rückzug.

Bir casus için, geri çekilmekte utanılacak bir şey yoktur.

Für einen Spion gibt es keine Schande im Rückzug.

çekme Aufnahme

Biraz "tuhaf" bir çekim olacak

Eine etwas "seltsame" Aufnahme

Dört kamera, dört mükemmel çekim.

Vier Kameras, vier gute Aufnahmen.

Burada evlerinin Google Earth'ten çekilmiş bir resmi var.

Hier ist eine Google Earth-Aufnahme seines Hauses.

çekme Zug

Bir fırt çek.

Nimm ein Zug.

Al, çek bir fırt.

Hier, nimm einen Zug.

çekme schleppen

Voyager'a kadar çekici ışın ile çekebiliriz.

Wir schleppen's mit einem Traktorstrahl ab.