çete için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gang · Bande · Banden · Bandenmitglied · diğer çevirileri

çete Gang

Lanet olası çeteler.

Diese Scheiß Gangs.

Yok ama çete elemanlarıyla uğraşan polislere göre araba, Vicente Delgado'ya ait.

Nein, aber laut der Gang-Einheit ist es das Auto eines gewissen Vicente Delgado.

Weems ile konuştum ve Texas'tan bir motosiklet çetesi için pişiriyormuş.

Ich habe mit Weems gesprochen. Ledoux kocht Drogen. Für irgendeine Motorrad-Gang aus Texas.

çete Bande

Brian Lukis ve Eddie Van Coon uluslararası bir kaçakçılık çetesi için çalışıyorlardı.

Brian Lukis und Eddie Van Coon arbeiteten für eine Bande von internationalen Schmugglern.

Priscos çetesi El Poblado'yu kontrol ediyor.

Die Los-Priscos-Bande kontrolliert El Poblado.

Ve Clanton çetesi.

Und die Clanton-Bande.

çete Banden

Ama King Willie'nin Vodoo çetesinin bütün batı yakasını ele geçirmesini önlemeliyiz.

Aber King Willies Voodoo-Banden sollen nicht die ganze Westküste übernehmen.

çete Bandenmitglied

Bugün çete üyesi Rikuo Ishimatsu cinayete teşebbüsten tutuklanarak

Heute wurde das wegen versuchtem Mord gesuchte frühere Bandenmitglied