çetin için Türkçe-Almanca çeviriler:

hart · zäh · mühsam · diğer çevirileri

çetin hart

Çünkü ben senin çetin ceviz, süper kızınım.

Weil ich dein taff-hartes Supergirl bin.

O çetin ve beceriklidir, ama

Er ist hart und gerissen, aber

Wong Po çok çetin bir dava.

Wong Po ist eine harte Nuss.

çetin zäh

Ve sonra batıdaki en çetin arabulucuyum.

Und danach bin ich der zäheste Verhandlungspartner.

Ama gerçek şu ki Martha Stewart çok çetin ceviz

Aber die Tatsache, dass Martha Stewart so zäh ist

çetin mühsam

Bu uzun ve çetin bir kişisel ve ruhsal keşif yolculuğudur.

Es ist eine mühsame Reise der persönlichen und spirituellen Entdeckung.