çevirin

Mesaj bırakın veya tekrardan çevirin.

Nachricht hinterlassen" oder "Rückruf".

Rotamızı Cornelian yıldız sistemine çevirin.

Dann Richtung Cornelian-System. Impulsantrieb.

Scott, manyetik sonranızın polaritesini tersine çevirin.

Mr Scott, Polarität Ihrer Magnetsonde umkehren.

Alanın etrafını yarık izleyicilerle çevirin.

Bringt überall Spalt-Überwachungsgeräte an.

Komutan MacDuff, rotamızı Lysian komuta merkezine çevirin.

Commander MacDuff, setzen Sie Kurs auf die zentrale Kommandostation.

Reddendo singula singulis" eski Grekçe'ye çevirin.

Übersetze "reddendo singula singulis" ins Altgriechische.

Rotayı Portsmouth'a çevirin Bay Martin.

Nehmt Kurs auf Portsmouth, Mr Martin.

Teğmen Ro, Valo III'e rotayı çevirin, yarım itme gücü.

Fähnrich Ro, Kurs auf Valo Ill, halber Impuls.

Teğmen, rotamızı Kaelon II'ye çevirin.

Fähnrich, Kurs nehmen auf Kaelon Il.

Tüm silahları ona çevirin.

Alle Waffen auf ihn richten.