çevirme için Türkçe-Almanca çeviriler:

drehen · wählen · diğer çevirileri

çevirme drehen

Aynı anda sola çevireceğiz.

Gleichzeitig nach links drehen.

Biraz daha yaklaş. Başını çevir.

Etwas näher, den Kopf drehen.

Peki, ileri, çevir ve yukarı.

Ok, einschlagen, drehen und hoch.

çevirme wählen

Kellerman'ın numarasını çevir.

Wähle Kellermans Nummer.

Fitz, Hayward'ın numarasını çevir.

Fitz, wähle Haywards Nummer.