çevre için Türkçe-Almanca çeviriler:

Umwelt · Umgebung · gegend · Umfeld · Nachbarschaft · Nähe · Umweltschutz · diğer çevirileri

çevre Umwelt

Bay Palmer'ın çevre konuşmasıyla ilgilenirken daha büyük bir hikaye sezdim.

Ich berichtete über Mr. Palmers Umwelt-Rede, als ich eine größere Story witterte.

Ve bu çocuklar çevresel kahramanlardır.

Und diese Jungs sind Umwelt-Helden!

Çevre aktivisti, kurumsal suçluları yakalamak için hayatını riske atıyor.

Der Umwelt-Kreuzritter riskiert ihr Leben um die Unternehmensverbrecher zu erledigen.

çevre Umgebung

Doğal çevre içinde durağan bir transuranik element. Bu ilk.

Ein stabiles transuranisches Element in einer natürlichen Umgebung!

Bulunduğum çevre Atlas Arena.

Die Umgebung ist die Atlas-Arena.

Ben ve çevre birbirimizden ayrı değiliz.

Ich und die Umgebung sind nicht getrennt.

çevre gegend

Janeway'den köprüye, çevrede bir Borg gemisi varmı bakın.

Janeway an Brücke. Scannen Sie die Gegend nach Borg-Schiffen.

Bu çevrede Taliban var mı?

Sind Taliban in der Gegend?

Hazmat ekipleri oraya gitsinler ve çevre oluştursunlar.

Teams für Gefahrengut sollen die Gegend absperren.

çevre Umfeld

Lisa ve ben Carly'yi daha normal bir çevrede büyütmek istiyorduk.

Lisa und ich wollten Carly in einem normaleren Umfeld aufziehen

Bence, Kevin'in eğitim çevresi konusunda dikkatli olmalıyız.

Wir müssen mit Kevins erzieherischem Umfeld vorsichtig sein.

çevre Nachbarschaft

Quame Martenz adında bir uyuşturucu satıcısı, çevredeki bir çocuğu vurarak öldürdü.

Ein Drogendealer namens Quame Martenz hat ein Kind aus der Nachbarschaft erschossen.

çevre Nähe

Çevrede benzin istasyonu var mı?

Ist eine Tankstelle in der Nähe?

çevre Umweltschutz

Ajan Malone, Çevre Koruma Ajansı.

Agent Malone, Amt für Umweltschutz.