çevrilemez

Isı almaz bir dönüşüm çevrilebilir veya çevrilemez olduğunda eşit entropiye mi sahip olur?

Eine adiabatische Umwandlung Ist sie isentropisch, wenn sie reversibel oder irreversibel ist?

O zaman çevresel faktörlere bakacağız dolu yağmurları, şimşekler.

Dann werden wir nach umweltbedingten Ursachen suchen. Hagelstürme, Blitzschlag.

Ama bir çevre analizi yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

Aber wir sollten eine forensische Umweltanalyse durchführen.

Sizin için bir çevirmen arıyoruz.

Wir suchen einen Dolmetscher für Sie.

Ya da başka bir çevirmen.

Oder ein anderer Dolmetscher.

Bir şekilde biz onu çevirmek zorundayız.

Wir müssen ihn irgendwie darstellen.

Çevremizde üç tane dikenli telden çember var.

Drei Arten Stacheldraht umzäunen uns hier.

Çevresel adaptasyon için kumanda şifresini girin.

Bitte Befehlscode für Umgebungsanpassung eingeben.

Beckman'ın teklifini geri çevirmek istiyorum.

Ich würde Beckmans Angebot gerne ablehnen.

Benim için çevirebilir misin?

Können Sie für mich übersetzen?