çift için Türkçe-Almanca çeviriler:

Paare, paar · Ehepaar · doppelt · Ehepaare · gerade · Zwilling · Gespann · ungerade · zweifach · diğer çevirileri

çift Paare, paar

İki çift, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on çift.

Zwei Paar, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Paar.

Bence ikiniz çok hoş bir çift olacaksınız.

Ich glaube, ihr zwei wärt ein bezauberndes Paar.

Bir çift göz.

Ein Paar Augen.

çift Ehepaar

Bir çift parçalanmış halde bulundu.

Ein Ehepaar wurde verstümmelt aufgefunden.

Yaşlı bir çift.

Ein altes Ehepaar.

Yaşlı bir evli çift gibiyiz.

Wir sind wie ein altes Ehepaar.

çift doppelt

Stratejik bölgelerde çift nöbetçi var.

Strategische Bereiche doppelt bewacht.

Belki çift kişiliklidir?

Doppelte Psychose vielleicht?

Pastırma ile bir çift cheeseburger, bir kola ve bir çift kızartması, lütfen.

Einen doppelten Cheeseburger mit Speck, eine Cola und 'n paar Fritten, bitte.

çift Ehepaare

Üç evli çift var.

Da sind drei Ehepaare.

Evet, birbirimizi değiştirmek istedik ama bu normal, çiftler bunu ister.

Wir wollen einander verändern, aber das ist normal. Ehepaare wollen das.

Bu skecimizde, yemeğe çıkan evli iki çifti göreceğiz.

In diesem Sketch gehen zwei Ehepaare essen.

çift gerade

Çift sayılı günlerde sen, tek sayılı günlerde ben.

Du kommst an den geraden Tagen, ich an den ungeraden.

Sakın unutma, çift yılların şarapları tek yılların şaraplarından çok daha iyidir.

Vergiss nicht, Weine gerader Jahrgänge sind Weinen ungerader Jahrgänge weit überlegen.

çift Zwilling

Bir çift tek yumurta ikizi.

Ein Paar eineiige Zwillinge.

Biz çift yumurta ikiziyiz, tek değil.

Wir sind zweieiige Zwillinge, nicht eineiige.

çift Gespann

O zaman ne muhteşem bir çift olurduk.

Was für ein Gespann wir dann wären!

İtalya'da bulunmuşlar. Baba ve oğul. Çok tuhaf bir çift.

Sie waren in Italien, Vater und Sohn, wirklich ein seltsames Gespann.

çift ungerade

Çift sayılı günlerde sen, tek sayılı günlerde ben.

Du kommst an den geraden Tagen, ich an den ungeraden.

Sakın unutma, çift yılların şarapları tek yılların şaraplarından çok daha iyidir.

Vergiss nicht, Weine gerader Jahrgänge sind Weinen ungerader Jahrgänge weit überlegen.

çift zweifach

Hiç çift krakerli seviyeye ulaşabildin mi?

Jemals zum zweifachen Pretzel-Level geschafft?