çim için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gras · rasen · diğer çevirileri

çim Gras

Kesilmiş çimen parçacıkları mast hücrelerinin, içeriklerini salmasına yol açar.

Partikel von geschnittenen Gras bringen seine Mastzellen dazu Entzündungsbotenstoffe freizusetzen.

Ya da fosjen, çok zehirlidir ve yeni biçilmiş çimen gibi kokar.

Phosgen ist sehr giftig und riecht nach frisch geschnittenem Gras.

Çimenler bahar rüzgarıyla çok hoş kokardı.

Das Gras riechte süß im Frühlingswind.

çim rasen

Bart, bugün çimleri biçecek misin?

Bart, gehst du den Rasen "moe"-en?

Ve masraflı da. Yeni çim çok masraflı.

Und teuer ist ein neuer Rasen auch.

Çünkü çim biçip, mangal yapmak istiyorlar?

Weil sie Rasen mähen und Grillfeste wollen?