çoğu kez için Türkçe-Almanca çeviriler:

oft · diğer çevirileri

çoğu kez oft

Bu bakışı çoğu kez gördüm ama bir Saylonun gözlerinde değil.

Ich habe diesen Blick oft gesehen, aber nie in den Augen eines Zylons.

İnsanlar çoğu kez benim kaba ve densiz olduğumu düşünüyorlar.

Die Leute finden mich oft taktlos und ungehobelt.

Bayan Myrna çoğu kez yanılıyordu.

Miss Myrna liegt oft falsch.