çocuğu

Yedi, sekiz ve dokuz kızılderili On küçük kızılderili çocuk

Sieben kleine, acht kleine, neun kleine Indianer zehn kleine Indianerjungs.

Tombul Çocuk Enerji İçeceğini Yudumlarken Alman Kurdu Tenis Topu Fırlatıcısını Çalıştırıyor.

Deutscher Schäfer aktiviert Tennisball-Kanone, "während fettes Kind Energydrink schlürft.

Ben burada kalıp o çocuklara yardım edeceğim.

Ich werde hier bleiben. Ich werde diesen Kindern helfen.

Çocuklar için hiç zamanım yok.

Wir haben keine Zeit Für Kinder.

Bir mağara adamı, küçük bir çocuk gibi çalıyordu.

Sie spielte wie ein Höhlenmensch, wie ein Kind.

Belki bir sapık ya da sakat bir çocuktu.

Vielleicht ein Perverser oder ein entstelltes Kind.

Benim de bir çocuğum var.

Ich habe auch ein Kind.

Kuzey Kore, şımarık bir çocuk gibi.

Nordkorea ist wie ein verwöhntes Kind.

Size bazı kötü haberlerim var çocuklar.

Ich habe schlechte Nachrichten für euch, Jungs.

Ya da küçük bir çocuk, bir yetim.

Oder ein kleines Kind, eine Waise.