çocukça için Türkçe-Almanca çeviriler:

kindisch · kindlich · diğer çevirileri

çocukça kindisch

Bir dakika."Çocuksu." Bu adam çocuksu.

Warte, kindisch dieser Typ ist kindisch.

Yani, bu gerçekten de çocukça bir düşmanlık?

Ich meine, es ist tatsächlich eine kindische Fehde?

Hayır bu çocukça olurdu.

Nein! Das wäre kindisch!

çocukça kindlich

Çocuksu bir içgüdü.

Eine kindliche Lust.

Seks kölesi bir çocuğum ve bir kuyuda yaşıyorum.

Ich bin ein kindlicher Sexsklave, der in einem Brunnen lebt.

Çocuk İmparatoriçeyi korumak için bir dünyalı çocuk!

Ein Erdling zur Errettung der Kindlichen Kaiserin?