çocuk oyuncağı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kinderspiel · diğer çevirileri

çocuk oyuncağı Kinderspiel

Bu bir çocuk oyuncağı.

Dies ist ein Kinderspiel.

Çocuk oyuncağı mı?

Ein Kinderspiel?!

Eddie için çocuk oyuncağı bu.

Ein Kinderspiel für Eddie!