çocukluk için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kindheit · Kindertag · diğer çevirileri

çocukluk Kindheit

Mutlu bir çocukluktan kalma saadet dolu hayaller.

Träume voller Glückseeligkeit, einer unbeschwerten Kindheit.

Sıra dışı bir çocukluk yaşadım.

Ich hatte eine ungewöhnliche Kindheit.

Çocukluğumdan beri yaşadığım bir sorun.

Ist seit meiner Kindheit ein Problem.

çocukluk Kindertag

Her gün çocuklar günü.

Es ist jeden Tag Kindertag.