çok küçük için Türkçe-Almanca çeviriler:

winzig · diğer çevirileri

çok küçük winzig

Çok çok küçük farklar dışında ikisininki de aynı.

Abgesehen von winzigen Unterschieden sind ihre identisch.

Aniden, bir uyarı bile olmaksızın Olive Snook küçük ancak çok gerçek bir aydınlanma yaşadı.

Plötzlich, ohne Vorwarnung, hatte Olive Snook eine winzige, aber doch sehr reelle, Offenbarung.

Gerçekten komik çünkü o çok büyük ve minder çok küçük.

Es ist wirklich lustig, weil er so groß ist, und das so winzig