çukur için Türkçe-Almanca çeviriler:

Loch · Gruben · Grube · diğer çevirileri

çukur Loch

Açtığım her çukura bir hanımmış gibi davranırım, çok özel bir hanım.

Ich behandle jedes Loch, das ich grabe wie eine Lady. Eine sehr besondere Lady.

Şimdi onun için bir çukur kazın.

Und jetzt grabt ihm ein Loch.

Sadece bir yığın yaprak ve bir çukur var.

Nur ein Haufen Blätter und ein Loch im Boden.

çukur Gruben

Burada bir kanalizasyon sistemi için çukurlar kazıyoruz.

Wir schaufeln Gräben für ein Bewässerungssystem.

Bir çukur dolusu kızarmış karides!

Ein Graben voll gebratener Krabben!

Jim, neden çukur kazdığını biliyor musun?

Jim, weißt du, warum du gegraben hast?

çukur Grube

Orada bir çukur var!

Da drüben ist eine Grube!

Bombardıman başlarsa sığınağa ya da bir çukura gir.

Bei Bombenangriffen suche einen Keller oder eine Grube.

Çukura dikkat et, Johnny!

Vorsicht, die Grube, Johnny!