öğleden

Aman dikkatli olun, öğleden sonra birkaç mobilya boyamıştım.

Seid Vorsichtig. Ich habe heute Nachmittag einige Möbel gestrichen.

Bugün öğleden sonra küçük bir deney yaptım.

Heute Nachmittag habe ich ein kleines Experiment.

Bu öğleden sonra geliyor.

Sie kommt heute Nachmittag.

Elliot'ın kız arkadaşı bu öğleden sonra taşındı.

Elliot's Freundin ist heute Nachmittag ausgezogen.

Bu öğleden sonrası için bir randevum var.

Ich habe heute Nachmittag eine Verabredung.

Öğleden sonra daha büyük peçetelere ihtiyacınız olacak.

Ich fürchte, heute Nachmittag werden Sie größere Servietten brauchen.

Bu öğleden sonra iki adamımı kaybettim.

Ich habe heute Nachmittag zwei Männer verloren.

Çocuklar, öğretmeniniz bu öğleden sonra çok meşgul olacak.

Kinder, eure Lehrerin ist heute nachmittag sehr beschäftigt.

Sana bugün öğleden sonraki uçak için bilet aldım.

Ich habe Ihnen ein Flugticket für heute Nachmittag besorgt.

Öğle yemeği için paraya ihtiyacım vardı.

Ich brauchte Geld fürs Mittagessen.