öğrenci için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schüler · Student · Studentin · SchülerInnen, Schülerin · Medizinstudent · Studierende · diğer çevirileri

öğrenci Schüler

İyi bir öğrenci miydin?

Sind Sie ein guter Schüler?

İki öğrenci eksildi.

Zwei Schüler weniger.

Onun öğrencisi olmak istiyorum.

Ich will sein Schüler werden.

öğrenci Student

Bir öğrenci bir kıza aşıktı, kız da öğrenciye aşıktı.

Ein Student liebte ein Mädchen, ein Mädchen liebte einen Studenten.

Siz de öğrenci misiniz?

Seid ihr auch Studenten?

Amerika'daki öğrenciler için korkutucu bir düşünce.

Ein beängstigender Gedanke für Amerikas Studenten.

öğrenci Studentin

Kriminoloji öğrencisiydi, değil mi?

Sie ist Kriminologie-Studentin, richtig?

Öğrenci misin? Evet.

Sie sind Studentin?

Çok iyi bir öğrenci ve yetenekli bir cerrahtı.

Sie war eine tolle Studentin und eine begabte Chirurgin.

öğrenci SchülerInnen, Schülerin

O kız iyi bir öğrenci.

Sie ist eine gute Schülerin.

Tanrım, bir gıcık yeni öğrenci daha.

Noch eine ekelhafte neue Schülerin?

Ben de çok iyi bir öğrenci.

Und ich bin eine gute Schülerin.

öğrenci Medizinstudent

Tıp öğrencisi de değilsin ama.

Du bist auch kein Medizinstudent mehr.

Alberto biyokimyacı, ben de tıp öğrencisiyim.

Alberto ist Biochemiker, ich bin Medizinstudent.

Yale'de tıp öğrencisi.

Medizinstudent aus Yale.

öğrenci Studierende

Dünyanın en iyi üniversitesindeki en iyi öğrenci.

Der beste Studierende an der bedeutendsten Universität.

Peki, sevgili öğrenciler,sınıf Ordakiler dinazorlar.

Nun, liebe Studierende, das sind Dinosaurier.