ödemek için Türkçe-Almanca çeviriler:

bezahlen · zahlend · zahlen · zurückzahlen · leisten · diğer çevirileri

ödemek bezahlen

Her şeyi ben ödüyorum.

Ich bezahle für alles!

Şimdi herkes çirkef ağzının bedelini ödeyecek.

Jetzt bezahlen alle für dein unflätiges Gerede.

Ne diye para ödüyorum sana?

Wofür bezahle ich dich?

ödemek zahlend

Neden Louis'in kuru temizlemesini ben ödüyorum?

Warum zahle ich Louis' Wäschereirechnung?

Ne demeye vergi ödüyorum?

Wozu zahle ich denn Steuern?

Size küçük bir servet ödüyorum, doktor.

Ich zahle ihnen ein kleines Vermögen, Doktor.

ödemek zahlen

Fransa ne kadar ödeyecek?

Wie viel wird Frankreich zahlen?

Biri ödemek zorunda.

Irgendjemand muss zahlen.

Modesto'nun kaza mankenini geri almak için milyonlar ödeyeceğini biliyordun.

Sie wussten, Modesta würde Millionen zahlen, um den Dummy zurückzubekommen.

ödemek zurückzahlen

Bunu nasıl geri ödeyeceğiz?

Wie sollen wir's zurückzahlen?

Sana geri ödemek istedik.

Wir wollten es dir zurückzahlen.

ödemek leisten

Evet, özellikle milyarderlerin adaylara ödediklerini azalttığı da düşünülürse.

Ja, besonders Milliardären, die Anzahlungen leisten bei Kandidaten.