ödev için Türkçe-Almanca çeviriler:

Hausaufgaben · hausaufgabe · Arbeit · Aufgaben, Aufgabe · diğer çevirileri

ödev Hausaufgaben

Bak, bütün ödevlerin bende var ve bu dönemin geri kalanı için bir program ayarladım.

Schau, ich habe alle deine Hausaufgaben, und ich habe für den Rest des Semesters eine Tabelle erstellt.

Mindy. Artık ev ödevi yok, bebişim.

Mindy, keine Hausaufgaben mehr, Püppchen.

Çamaşırları, ev ödevleri, şakaları, sıçmak, sıçmak ve sıçmak.

Wäsche, Hausaufgaben, Streiche, Kacke, Kacke und Kacke.

ödev hausaufgabe

Susan sana biraz ev ödevi gönderdi.

Susan schickt ihnen eine Hausaufgabe.

Bir ev ödevi buluyorsun ve intihara meyilli olduğuna karar veriyorsun.

Sie finden eine Hausaufgabe und entscheiden, dass er selbstmordgefährdet ist.

Bu senin ev ödevin olsun.

Das ist deine Hausaufgabe.

ödev Arbeit

Ben ise Harold ve Mor Kalem hakkında ödev yazdım.

Ich schrieb meine Arbeit über Harold und der violette Stift.

Senden tek bir anlamlı ödev istiyorum.

Ich will eine bedeutungsvolle Arbeit von dir.

ödev Aufgaben, Aufgabe

Bu hafta onlara bir ödev verdim.

Diese Woche gab ich ihnen eine Aufgabe.