öküz için Türkçe-Almanca çeviriler:

Ochsen, Ochse · diğer çevirileri

öküz Ochsen, Ochse

Bana saygı göster yoksa seni üç yaşındaki öküz gibi hadım ederim.

Zeig Respekt oder ich kastriere dich wie einen dreijährigen Ochsen.

O bir öküz kadar güçlü.

Sie ist stark wie ein Ochse.

Sör Thomas, yani tapınağın efendisi, öküz yüzüğü takıyordu.

Sir Thomas, der Tempelherr, trug den Ring des Ochsen.