ölü için Türkçe-Almanca çeviriler:

Toter, tot, Tote · Tod · gestorben · Leichen, Leiche · Hirntod · abgestorben · leblos · diğer çevirileri

ölü Toter, tot, Tote

Ben bir sürü ölü insan tanıyorum.

Ich kenne viele tote Leute.

Eski ölü efsanelerden.

Tote alte Legenden.

Akım durduğunda, ölü kurbağa dış güç kaynaklarından bağımsız olarak canlanır.

Nach Wegfall des Stroms soll die tote Kröte unabhängig von äußerer Energie weiterleben.

ölü Tod

Kutsal Meryem, Tanrının annesi, biz günahkarlar için dua et. Şimdi ve ölüm saatimizde.

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.

Başını kesmek senin için onurlu bir ölüm olur ama onurlu bir şekilde ölmeyi hak etmiyorsun.

Ein ehrenvoller Tod wäre, geköpft zu werden. Aber Du verdienst keinen ehrenvollen Tod.

Bir adam, ölüm ile yaşam arasında hipnoz ediliyor.

Ein Mann zwischen Leben und Tod durch Mesmerismus.

ölü gestorben

Benim için ölü.

Für mich gestorben.

Bir hastanın ölümünden sorumlu olmak ister misin Ross?

Wollen Sie dafür verantwortlich sein wenn ein Patient stirbt, Ross?

Onu ölü görmek istiyorum!

Ich will ihn sterben sehen!

ölü Leichen, Leiche

Cesetleri sadece ölüm nedenini gizlemek için yakarsın ve ortada mermi kovanı da yok.

Man verbrennt Leichen nur, um die Todesursache zu verschleiern, und es gibt keine Patronenhülsen.

Ama bir beden, ölü bir beden durun bir dakika.

Aber eine Leiche, ein lebloser Körper einen Moment.

ölü Hirntod

Organ naklini hastanın beyin ölümü gerçekleştikten sonra yaparız.

Wir machen Organspenden nachdem Hirntod des Patienten.

ölü abgestorben

Cildin kararması doku ölümü anlamına gelir. Endişelenme aşılanmışsındır.

Die Schwarzfärbung der Haut kennzeichnet das Absterben des Gewebes.

ölü leblos

Ama bir beden, ölü bir beden durun bir dakika.

Aber eine Leiche, ein lebloser Körper einen Moment.