ölüm için Türkçe-Almanca çeviriler:

Tode, Tod · der Tod · sterben, gestorben · Ableben · Schlaf · Mortalität · diğer çevirileri

ölüm Tode, Tod

Kutsal Meryem, Tanrının annesi, biz günahkarlar için dua et. Şimdi ve ölüm saatimizde.

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.

Başını kesmek senin için onurlu bir ölüm olur ama onurlu bir şekilde ölmeyi hak etmiyorsun.

Ein ehrenvoller Tod wäre, geköpft zu werden. Aber Du verdienst keinen ehrenvollen Tod.

Bir adam, ölüm ile yaşam arasında hipnoz ediliyor.

Ein Mann zwischen Leben und Tod durch Mesmerismus.

ölüm der Tod

Kutsal Meryem, Tanrının annesi, biz günahkarlar için dua et. Şimdi ve ölüm saatimizde.

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.

Binlerce insan bu flamaların altında marş söyleyerek ölüme koştular.

Tausende, die unter diesen Bannern singend in den Tod marschierten.

Sen bir canavar, bir katil gittiği her yere ölüm götüren birisin.

Du bist ein Monster, ein Mörder, eine Spur des Todes folgt dir überall hin.

ölüm sterben, gestorben

Benim için ölü.

Für mich gestorben.

Bir hastanın ölümünden sorumlu olmak ister misin Ross?

Wollen Sie dafür verantwortlich sein wenn ein Patient stirbt, Ross?

Onu ölü görmek istiyorum!

Ich will ihn sterben sehen!

ölüm Ableben

Galiba Mikael'in ölümü için sana teşekkür etmem gerekiyor.

Scheint, als müsste ich dir für Mikaels Ableben danken.

Tabii ki, Binbaşı Smith'in talihsiz ölümünü de bildireceksiniz.

Sie berichten natürlich auch über das unglückliche Ableben Major Smiths.

ölüm Schlaf

Ben ölü gibi uyurum.

Ich schlafe wie ein Toter.

Ve o ilk gece Orpheus'un ölümü odasına geldi ve onun uyuyuşunu izledi.

Und in dieser ersten Nacht betrat Orpheus' Tod sein Zimmer, und beobachtete seinen Schlaf.

ölüm Mortalität

Çin'de Beslenme, Yaşam Tarzı ve Ölüm.

Ernährung, Lebensstil und Mortalität in China