ölümcül için Türkçe-Almanca çeviriler:

tödlich · fatal · diğer çevirileri

ölümcül tödlich

Tedaviye erken başlanırsa, psikotik epileptik hastalık nadiren ölümcüldür.

Bei frühzeitiger Behandlung ist eine epileptische Psychose selten tödlich.

Ve köpekten geçen kuduz, her zaman ölümcüldür.

Bei Hunden verläuft Tollwut immer tödlich.

Spencerların ambarına Charles şu an ölümcül disko topu koyuyordur.

Charles installiert bestimmt gerade in Spencers Scheune eine tödliche Discokugel.

ölümcül fatal

O zaman ölümcül bir hata yapıyorsunuz.

Dann begehen Sie einen fatalen Fehler.

Sen başka bir ölümcül hatanın kurbanısın merhametin.

Aber du bist Opfer einer fatalen Schwäche, des Mitgefühls.

Bay de Tartas Loriebat'nın ölümcül olabilecek bir hata yapmasını engellememiz gerekiyor.

M. De Tartas! Wir müssen Loriebat daran hindern, einen fatalen Fehler zu begehen.