ölüyor

Neden insanlar sürekli ölüyor?

Warum müssen immer Menschen sterben?

Ama tüm insanlar ölüyor. Evet.

Aber alle Menschen sterben.

Gerçekten ölüyor, değil mi?

Sie stirbt wirklich, oder?

İnsanlar ölüyor baba.

Menschen sterben, Dad.

Burada insanlar ölüyor.

Hier sterben Menschen.

Onun yüzünden her hafta çocuklar ölüyor.

Wegen ihm sterben jede Woche Kinder.

İnsanlar her saniye ölüyor.

Menschen sterben jede Sekunde

Masum insanlar ölüyor.

Unschuldige Leute sterben.

İnsanlar sürekli ölüyor.

Leute sterben ständig.

Özür dilerim, kim ölüyor?

Entschuldigen Sie, wer stirbt?