öldürücü için Türkçe-Almanca çeviriler:

tödlich · mörderisch · virulent · diğer çevirileri

öldürücü tödlich

Vandalizm, öldürücü silah.

Vandalismus, tödliche Waffe.

Pasif içicilik öldürücü olabilir.

Passivrauchen ist auch tödlich.

O büyük miktarda strikninden ölmüş. Nasıl?

Sie starb an einer tödlicheren Sorte Strychnin.

öldürücü mörderisch

Nükleer bir reaktörde su altında bilinmeyen bir öldürücü güçle savaşıyoruz.

Wir bekämpfen eine unbekannte, mörderische Kraft unter Wasser in einem Atomreaktor.

Bunun öldürücü bir yineleme hızı var.

Es hat eine mörderische Auffrischrate.

Öldürücü"kelimesi tam oturmuyordu, Foreman" dehşet verici" idi.

Das Wort "mörderisch" trifft es nicht ganz. Foreman war ehrfurchterregend.

öldürücü virulent

Öldürücü ama, ne yazık ki, çok hızlı.

Sie sind virulent, aber zu schnell.