önünde için Türkçe-Almanca çeviriler:

vor · davor · diğer çevirileri

önünde vor

Üç hafta önce görünmez bir kubbe bizi dünyadan ayıracak şekilde Chester's Mill'de ortaya çıktı.

Vor drei Wochen fiel eine unsichtbare Kuppel auf Chester's Mill, schnitt uns von der Außenwelt ab.

Bir arkadaşım bir kaç ay önce bir kaç tane haydut öldürdü.

Ein Freund von mir tötete vor einigen Monaten ein paar Pferdediebe.

Teknik olarak, ayrıca birkaç gün önce size ateş de ettim.

Technisch gesehen habe ich auch vor ein paar Tage auf Sie geschossen.

önünde davor

Ama ondan önce düzgün bir evimiz vardı,

Davor hatten wir ein richtiges Zuhause,

Geçen hafta botanist olmak istiyordu, ondan önce de heykeltraş.

Letzte Woche wollte er Botaniker werden. Die Woche davor Bildhauer.

Ve bundan önce banyomda bir keseli sıçan buldum.

Und davor fand ich eine Beutelratte in meiner Badewanne.