önceki için Türkçe-Almanca çeviriler:

früher, früh · ehemalig · vorherig · bisherig · alt · diğer çevirileri

önceki früher, früh

Paige'in önceki hayatından bir hatıra.

Paiges Erinnerung an ein früheres Leben.

Dax, önceki konukçularından herhangi birinin impuls altı iticileriyle deneyimi oldu mu?

Dax, hat einer ihrer früheren Wirte Erfahrung mit Subimpuls Triebwerkkonfigurationen?

Burada bir cüzdan var. Önceki bir yolcudan kalma.

Hier liegt die Brieftasche eines früheren Fahrgastes.

önceki ehemalig

Sons of Anarchy'nin bir önceki başkanı Clay Morrow tarafından imzalanmış yeminli ifade.

Eine Kooperationsvereinbarung, unterschrieben von ehemaligen Präsidenten der Sons of Anarchy, Clay Morrow.

Bayan Lindel'in önceki şartlı tahliye ihlalinin de silinmesini istiyoruz.

Und wir wollen, dass Miss Lindels ehemaliger Vorfall ebenso fallengelassen wird.

Martha Jones da Doktor'un önceki yolculuk arkadaşı.

Und Martha Jones, ehemalige Begleiterin des Doctors.

önceki vorherig

Yates'in önceki kurbanları.

Yates' vorherige Opfer.

Önceki sahibi Claypool Endüstrileri'miş.

Vorheriger Besitzer war Claypool Industries.

Daha önceki Toplayıcı.

Die vorherige Empfängerin.

önceki bisherig

Bu masa bir önceki kiracılara aitti.

Dieser Tisch gehörte den bisherigen Mietern

önceki alt

O sekiz yıl önceki albüm.

Das Album ist acht Jahre alt.