öncelik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Prioritäten, Priorität · diğer çevirileri

öncelik Prioritäten, Priorität

Bütün diğer öncelikler fes edildi.

Alle anderen Prioritäten wurden aufgehoben.

Öncelikler başta gelir.

Prioritäten kommen zuerst.

Şu an farklı önceliklerin var.

Du hast jetzt andere Prioritäten.