öne için Türkçe-Almanca çeviriler:

nach vorne · nach vorn · diğer çevirileri

öne nach vorne

Hazır, ve kolları öne uzatın, ve yukarı.

Fertig, und Port de bras nach vorne und hoch.

Warp alanını öne genişletiyoruz.

Warpfeld nach vorne ausgedehnt.

Gel, öne çık.

Komm nach vorne!

öne nach vorn

Yüz öne doğru, Baker.

Gesicht nach vorn, Baker.