önemli değil için Türkçe-Almanca çeviriler:

das ist egal · keine Ursache · das macht nichts · es macht nichts · bitte · diğer çevirileri

önemli değil das ist egal

Onun önemi yok, öyle değil mi?

Der ist doch egal, oder?

Bu önemli değil değil mi?

Das ist doch egal, oder?

Ama şu an bu önemli değil çünkü şimdi buradayım ve yalnız değilsin.

Doch das ist egal, denn jetzt bin ich hier und du bist nicht alleine.

önemli değil keine Ursache

Önemli değil, iyi geceler.

Keine Ursache. Gute Nacht.

Önemli değil amca.

Keine Ursache, Onkel.

Önemli değil John.

Keine Ursache, John.

önemli değil das macht nichts

Ama önemi yok, değil mi?

Aber das macht nichts, oder?

Ama önemli değil, biliyor musun?

Aber das macht nichts, weißt du?

Önemli değil. Sorun yok. Sakin ol.

Das macht nichts, kein Problem, ganz ruhig!

önemli değil es macht nichts

Önemli bir şey değil. Lazanya falan yaparım.

Nichts Großes, ich mache eine Lasagne oder so etwas.

Ama önemli değil, biliyor musun?

Aber das macht nichts, weißt du?

önemli değil bitte

Lütfen Judy, önemli değil.

Bitte, Judy, es ist okay.