öneri:

Benim bir önerim var.

Ich habe einen Vorschlag.

Ama bir öneride bulunabilir miyim?

Aber darf ich etwas vorschlagen?

Benim önerim şudur: Eve dönünce kendinize bir bitki alın.

Meine Faustregel ist, wenn ihr heimkommt, kauft euch eine Pflanze.

Bir öneride bulunabilir miyim?

Darf ich etwas vorschlagen?

Senin için bir önerim var.

Ein Vorschlag für Sie.

Sana bir önerim var, Tribün.

Ich habe einen Vorschlag, Tribun.

Benim farklı bir önerim var.

Ich habe einen anderen Vorschlag.

Sana bir önerim var.

Ich habe ein Angebot.

Daha yapıcı öneriler bekliyorum.

Ich erwarte konstruktive Vorschläge.

Çok gurur okşayıcı öneriler değiller.

Keine allzu schmeichelhaften Anregungen.