öneri için Türkçe-Almanca çeviriler:

Vorschlag · Rat · Vorschläge · Antrag · Empfehlung · Angebote, Angebot · Anregungen, Anregung · diğer çevirileri

öneri Vorschlag

Benim bir önerim var.

Ich habe einen Vorschlag.

Benim farklı bir önerim var.

Ich habe einen anderen Vorschlag.

Alan yaptı bu öneriyi?

Alan machte diesen Vorschlag?

öneri Rat

Kötü bir öneri değil.

Es ist kein schlechter Rat.

Ama sana bir öneri vereyim.

Aber ich geb Ihnen 'nen Rat.

Önerim: Bir dahaki sefere sürün.

Ein Rat nächstes Mal ducken.

öneri Vorschläge

Daha yapıcı öneriler bekliyorum.

Ich erwarte konstruktive Vorschläge.

Biz! Bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor ve ben önerilere açığım.

Wir müssen etwas unternehmen, und ich bin für Vorschläge offen.

Shane, Judah'a sor bakalım; bir önerisi var mı?

Shane, frag Judah, ob er irgendwelche Vorschläge hat.

öneri Antrag

Ve Florence Henderson, "Bir Önerinin Analizi

Und Florence Henderson, "Analyse eines Antrags".

İki çekimser oyla, öneri kabul edilmiştir.

Dem Antrag wird stattgegeben. Mit zwei Enthaltungen.

öneri Empfehlung

Guinan'ın önerisine göre davranacağım.

Ich werde Guinans Empfehlung folgen.

Yanık hastanız için Doktor Avery'nin önerisi.

Dr. Avery's Empfehlung für ihren Brandverletzten.

öneri Angebote, Angebot

Sana bir önerim var.

Ich habe ein Angebot.

öneri Anregungen, Anregung

Çok gurur okşayıcı öneriler değiller.

Keine allzu schmeichelhaften Anregungen.