önlem için Türkçe-Almanca çeviriler:

Maßnahme · Vorkehrung · Sicherheitsmaßnahme · ergreifen · Gegenmaßnahme · diğer çevirileri

önlem Maßnahme

Güvenlik danışmanımız olan bay Diggle, gerekli bütün önlemleri alıyor.

Unser Sicherheitsbeauftragter, Mr. Diggle, wird alle nötigen Maßnahmen treffen.

Bu hayli sert önlemler alınmasını gerektirebilir.

Das könnte drastische Maßnahmen erfordern.

Ek bir önlem olarak, Zuba'ya danışacağım!

Als zusätzliche Maßnahme werde ich Zuba konsultieren.

önlem Vorkehrung

Özel önlem olmayacak. Güvenlik eskortu olmayacak.

Keine besonderen Vorkehrungen, keine Sicherheitseskorten.

Sadece bir önlem.

Nur eine Vorkehrung.

Önlem aldın ya da almadın, makine Thornhill'i yarattı.

Vorkehrungen oder nicht, die Maschine kreierte Thornhill.

önlem Sicherheitsmaßnahme

Bir Doktor'a göre ihtiyatlı bir güvenlik önlemi.

Eine weise Sicherheitsmaßnahme, für einen Doktor.

Güvenlik önlemi olarak, Bilgisayar'ın yaratıcıları hakkındaki her bir bilgi dosyalarımızdan çıkartıldı.

Als Sicherheitsmaßnahme wurde alles über die Intersect-Schöpfer aus unseren Daten gelöscht.

önlem ergreifen

Öncelikli önlemler alıyor.

Sie ergreift Vorsichtsmaßnahmen.

BTX virüsü Barcelona'ya yaklaşıyor. Acil güvenlik önlemleri alınmış durumda.

Das BTX-Virus nähert sich Barcelona, wo Notmaßnahmen ergriffen wurden.

önlem Gegenmaßnahme

Adam karşı önlemler alıyor.

Der Kerl benutzt Gegenmaßnahmen.