ördek için Türkçe-Almanca çeviriler:

Enten, Ente · Entenjagd · Entlein · Ententeich · Wildente · diğer çevirileri

ördek Enten, Ente

İçeride bir avuç sarhoş ördek gibi süzülüyorsunuz.

Ihr flattert herum wie ein Haufen betrunkener Enten.

Victor dedem bir ördek!

Opa Vicster ist eine Ente!

Neden ördek yok? Bilmem.

Warum sind da keine Enten?

ördek Entenjagd

Ben ve çocuklar biraz sonra "Ördek Avı" yapacağız.

Ich und die Jungs gehen jetzt auf Entenjagd.

Onunla ördek avına çıktın?

Du warst mit ihm auf Entenjagd.

Ördek avlar mısınız Dedektif Agnew?

Gehen Sie auf Entenjagd, Detective Agnew?

ördek Entlein

Evet, eminim çirkin ördek yavrusu sendin.

Sie waren bestimmt ein hässliches Entlein.

Ben çirkin bir ördek değilim.

Ich bin kein hässliches Entlein.

Sen çirkin ördek misin? Yoksa kuğu mu?

Bist du ein hässliches Entlein oder ein Schwan?

ördek Ententeich

Eğer içinde hiç ördek yoksa bir ördek havuzu nasıl ördek havuzu olabilir?

Wie kann ein Ententeich ein Ententeich sein, wenn da keine Enten sind?

ördek Wildente

Tavşan, tilki ve bıldırcın, keklik ve vahşi ördek, hepsini bu şansla yakalayabilirdin.

Hase, Fuchs und Rebhuhn Wildente und Wachtel alles lasset fangen sich