örgütü için Türkçe-Almanca çeviriler:

ist Mitglied von · diğer çevirileri

örgütü ist Mitglied von

Maro, Al-Myah Al-Myqh'in bir üyesi. Mısır terör örgütü.

Maro ist ein Mitglied von Al-myah Al-mygh, eine ägyptische Terrorzelle.