örnek için Türkçe-Almanca çeviriler:

Beispiele, Beispiel · Probe · Exemplare, Exemplar · Proben · Vorbild · Muster · Exempel · vorbildlich · Stichprobe · beispielhaft · diğer çevirileri

örnek Beispiele, Beispiel

Bize bir örnek verebilir misin?

Können Sie uns ein Beispiel geben?

Pekala, başka bir örnek:

Schön, noch ein Beispiel:

Örneğin araba kazası verimli bir olaydır yıkıcı değil seksüel enerjiyi açığa çıkartır

Zum Beispiel der Autounfall ist eher ein befruchtendes als ein destruktives Ereignis.

örnek Probe

Yeni bir örneğe ihtiyacımız var.

Wir müssen eine neue Probe besorgen.

Son örnek yüklendi.

Letzte Probe geladen.

Size yeni maldan bir örnek yollayalım mı?

Ich sende Euch eine Probe unseres neuen Portweins

örnek Exemplare, Exemplar

Bana bir örnek buldunuz mu?

Haben Sie ein Exemplar gefunden?

Korunmuş bir örnekten klon DNA edinebilir.

Er müsste DNS von aufbewahrten Exemplaren klonen.

Coprass Carolina'nın mükemmel bir örneği.

Ein ausgezeichnetes Exemplar des Copris Carolina.

örnek Proben

Neden iki liseli kızın örneklerini test ediyoruz?

Warum testen wir Proben zweier High-School Mädchen?

Kaiju örnekleri çok nadirdir.

Kaiju-Proben sind extrem selten.

Bu öğleden sonra örnek görmek istiyorum.

Ich will heute Nachmittag Proben sehen.

örnek Vorbild

Senin için ilginç bir örnek.

Ein interessantes Vorbild für dich.

Ben örnek biri değilim.

Ich bin kein Vorbild.

Güzellik tamamen çocukluk izlenimlerine, etkilerine ve örnek alınan kişilere bağlı bir yapıdır.

Schönheit ist ein Konstrukt, das komplett auf Kindsheitseindrücken basiert, Einflüssen und Vorbildern.

örnek Muster

Bir bakalım, bende el yazısının bir örneği var.

Mal sehen. Ich habe hier ein Muster ihrer Handschrift.

Davranışsal ve sözel örneklerin, pozitronik matriks faaliyet kayıtlarını tuttum.

Ich überprüfte alle positronischen Muster, Verhaltensnormen und biologischen Abläufe.

Yani bu bir örnek değil.

Ich meine, es ist kein Muster.

örnek Exempel

Ama aynı zamanda bir örnek teşkil edebiliriz.

Wir können aber auch ein Exempel statuieren.

Başkalarına örnek olsun diye.

Wir mussten ein Exempel statuieren.

Hayır, hayır, hayır. Benden hiç iyi örnek olmaz.

Oh, nein, nein, nein, nein, ich bin kein gutes Exempel.

örnek vorbildlich

Neden, çok iyi bir baba örneği olduğu için mi?

Warum? Weil er ein so vorbildlicher Vater ist?

Stewart iki yıl öncesine dek örnek bir vatandaşmış.

Bis vor zwei Jahren war Stewart ein vorbildlicher Bürger.

Her ikisi de örnek denizciler.

Beide sind vorbildliche Marines.

örnek Stichprobe

Örneklerden elde edilen kalite hangi düzeyde?

Welche Güteklasse zeigen die Stichproben?

örnek beispielhaft

Jeffrey Clarke pek çok şeydi örnek bir ajan, iyi bir dost.

Jeffrey Clarke war vieles ein beispielhafter Agent, guter Freund.