öteki için Türkçe-Almanca çeviriler:

anderer, ander, andere · weiter · diğer çevirileri

öteki anderer, ander, andere

Hayır, bu öteki.

Nein, ein anderer.

Lanet olsun, öteki asansör!

Scheiße, der andere Fahrstuhl.

Geri dön ve ötekilere yardım et.

Geh zurück und hilf den anderen.

öteki weiter

İki sokak ötede bir araba bekliyor.

Zwei Straßen weiter wartet ein Fluchtwagen.

Buradan üç blok ötede yaşıyorlar!

Sie wohnen drei Blocks weiter!

İki kapı ötede.

Zwei Türen weiter.