öyle için Türkçe-Almanca çeviriler:

so · solch · Weise · derartig · diğer çevirileri

öyle so

Bu, tıpkı, çocuk hastahanesi ya da öyle bir şey gibi, ama Bu Bu benim başyapıtım.

Es ging an so etwas wie ein Kinderkrankenhaus oder so etwas, aber das das ist mein Meisterwerk.

Neden bana öyle diyorsun?

Warum nennst du mich so?

Her şeyi öyle mükemmel planlamıştım ki.

Ich habe alles so perfekt geplant.

öyle solch

Bu ada da öyle bir yer işte.

Diese Insel ist ein solcher Ort.

Keşke benim de saçlarım öyle olsaydı.

Ich wünschte, ich hätte solches Haar.

Biz Klonların öyle anıları yoktur, Arşivci.

Duplikanten haben keine solchen Erinnerungen, Archivar.

öyle Weise

Bir dereceye kadar öyle oluyor ama yine de incitiyor çünkü incitiyor.

Und in gewisser Weise stimmt das. Aber es tut noch weh, weil VerIetzungenverletzen.

Mükemmel bir benzetme değil ama öyle de denebilir.

Die Analogie ist nicht perfekt, aber in gewisser Weise, ja.

Evet ama öyle korkunç bir pozisyonda değil dostum.

Ja. Aber nicht auf perverse Art und Weise, Alter.

öyle derartig

Hiç de öyle bir şey yaptığımı sanmıyorum, Bay Gardner.

Ich glaube nicht, dass ich etwas derartiges getan habe, Mr. Gardner.