özür için Türkçe-Almanca çeviriler:

Entschuldigungen, Entschuldigung · gut · Super · diğer çevirileri

özür Entschuldigungen, Entschuldigung

Lütfen Todd'un son özür dileyişi için dikkatinizi verin.

Bitte unterbrecht eure Produktivität für Todd's neueste Entschuldigung.

Özür dilerim, gazeteci misiniz?

Entschuldigung. Sind Sie Reporterin?

Kraliçe Mary, özür dilerim.

Königin Mary, meine Entschuldigung.

özür gut

Özür dilerim, pek de iyi bir akıl hocası olamadım, Caitlin.

Tut mir Leid, dass ich keine gute Mentorin war, Caitlin.

Özür dilerim Heylia. Ben gitsem iyi olacak.

Es tut mir Leid, Heylia Ich gehe jetzt besser

Peki, rahatsız ettiğim için özür dilerim.

Gut, dann entschuldigen Sie die Störung.

özür Super

Gerçekten çok güzel özür diledin Adele.

Das ist wirklich eine Super-Entschuldigung, Adele.